Home   English   Svenska   Deutsch   Türkçe   Seyfo Center   Seyfo 1915   Newsletter   Contact   Gallery   Resources   Search   RSS SEYFOCenter RSS 2.0
 

NEWS

 

EXTERNAL LINKS

 

SUPPORT SEYFOCENTER

 


Ben de Charlie’yim!

Seyfo kitabının değerli yazarı Kemal Yalçın'ın bizimle paylaştığı şiiri:
Bu topraklarda kadim halklar bin yıllardır Charlie Hebdo’dur

Geçen hafta Paris'in göbeğinde Radikal İslamcı ölüm makineleri Charlie Hebdo’ mizah dergisi şahsında 12 kişiyi katletti. İşte ne olduysa ondan sonra oldu. Sosyal medya'da Fransa katliamının hemen ardından ''gerçek İslam bu değil'' söylemleri gündemden hiç düşmedi. Hemen herkesin bildiği gibi Charlie Hebdo sadece İslam'la değil, Hıristiyanlıkla da dalga geçebilen bir dergidir.
Be part of the 100th Anniversary of the Assyrian Genocide

Dear friends, As many of you know, Seyfo Center has been working diligently and tirelessly towards the international recognition of the Genocide committed against the Assyrians (also known as the Syriacs and Chaldeans). The Genocide and ethnic cleansing of the Assyrians is far from over, it is still going on now.
Süryanilerin toprakları iade edilmelidir

Asuri/Süryani/Keldani halkının malını, mülkünü gasp eden zihniyet, nifak amaçlı Latin Katoliklerin mezarlık arazisini, Süryanilere kilise inşası için vermekte:Photo: Zeynep TOZDUMAN

Yobazların saltanatında açılım

Hemen hepinizin bildiği gibi 12 Eylül 1980 darbesi, yükselen sola ve sosyalistlere karşı yapılan bir darbeydi... Kanla kurulan cumhuriyetten günümüze değin 2 darbe, 1 muhtara ve 28 Şubat kararları yaşayan bizler çok iyi biliriz ki her darbe ülkedeki demokrasiyi en az 10 yıl geriye götürür. 1980 darbesinin diğerlerinden tek farkı yükselen Solu durdurmak için radikal İslami desteklemesiydi. Bu gün AKP, bu temelde ortaya çıkmış, 12 Eylül faşizminin kendi lehlerine gelişen meyvelerini yiyor 12 yıldır…
Armenia suggest declaring December 9 the Day of Remembrance of all Genocide victims

The proposal to declare December 9 the Day of Remembrance of victims of all genocides is already on the agenda of the Foreign Relations Committee of the Armenian National Assembly. The resolution will be adopted by May-June, 2015, Vice-President of the National Assembly Edward Sharmazanov said at the parliamentary hearings on the “World without Genocides.” With this document the Armenian Parliament will condemn not only the genocide of Armenians in the Ottoman Empire, but also the massacre of other peoples, particularly Greeks and Assyrians.
Seyfo, 100 yılına girerken kabul edilsin!

Böylesi hasas bir dönemde, 1915 Seyfo/Soykırım 100 yılına girerken, yapılan Soykırım Adalet ve Yüzleşme Konferansına büyük bir anlam verdiğimizi belirtiyoruz. Başta bu değerli sorumluluğu üstlenen ABDEM, Hukuk ve Adalet komisyonuna, siz değerli konuşmacılara ve hazır bulunan tüm konuklara en içten duygularla saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz..Photo: Doğan Özgüden

Europalia-Turkey and the centenary of the 1915 Genocide

The Belgian media of November 26th, 2014, positively echoed a press conference about Europalia-Turkey Festival to be held in the European capital in 2015. La Libre Belgique, for example, gave the information under the title of “the 2015 edition of the Europalia festival will honour the Turkish culture.”
Sözde bu acı, bu çığlık hepimizin

Din, mezhep ve etnik farklılık üzerine inşa edilen Irak anayasası, aslında İŞİD'in saldırıları için zemin hazırlanan Orta doğu ülkelerinden sadece biridir. ABD yetkililerinin açıklamasına göre önümüzdeki süreçlerde 30’a yakın ülke de aynı akıbeti yaşayacak. 2006 yılında El- Kaide'nin desteğiyle Irak'ta ''Irak İslam devleti '' adıyla kurulan İŞİD, ABD'nin Orta doğudaki kısa vadede kesmeyeceği sağ koludur. İŞİD'in Irak'ta kurulması ve örgütlenmesi ise asla tesadüf değildir.
Hesap sormadığımız her soykırım, bir sonrakinin ayak sesleridir

Öncelikle ülkemde yaşatılan Ermeni- Süryani- Rum- Ezidi ve Kızılbaş soykırımlarından başlayarak, tüm dünyada soykırım yaşayan halklara ve inançlara yapılan insanlık suçlarını kınadığımı bir kez daha deklere etmek istiyorum. Kurşun nasıl adres tanımazsa, soykırımlar da etno- dinsel adres tanımaz.... Ama illaki her soykırımda vurulan halklar, bir daha vurulur...


 

Amal Clooney's latest case: Why Turkey won't talk about the Armenian genocide

Amal Clooney, the human rights lawyer, has taken on another controversial case - the Armenian genocide. Mrs Clooney is part of a team representing Armenia in a case she opens on Wednesday in which a Turkish politician was convicted by Switzerland for denying the genocide in 1915 ever took place. How has the Armenian genocide ended up in the European Court of Human Rights (ECHR)?
 

April 24 and Turkish worries

April 24, 1915 is the date when the Ottoman (Young Turk) government arrested 250 Armenian intellectuals in İstanbul and banished them to Çankırı and Ayaş, both close to Ankara, on the grounds that they had participated in subversive activities against the state. One-hundred seventy-four of them never came back. This date has been acknowledged as the beginning of the “genocide” of the Armenians and an official reflex of defensive nationalism by the Turks.
 

İsveç'te soykırım protestoları

Dün İsveç’in 6 kentinde meydanlara çıkan binlerce Asuri-Süryani 1915 yılında Ermeni, Asuri-Süryani ve Pontus Rumlarına yapılan soykırımı protesto etti ve Türk devletinin soykırımı kabul etmesini talep etti.
 

Genocide, 100 Years Ago, Still Goes On?

Today, on the 25th of January, thousands of people in Sweden and other countries around the world will light their torches and walk the streets of European cities to remind the world of the genocide that happened in the shadow of World War I. An attempt to wipe out our nation, which has not stopped till todays date. Every time I leave Turkey, I get a knot in my stomach. It was here that I was born and maybe where I should have been raised. I have many friends here; I love the food, the music, the language and the culture. But my parents didn't want their children to live in a country where we would be treated like second-class citizens; therefore they took us to Europe when I was a little child. As I reminisce, I fall asleep on the floor of Istanbul's airport.
 

Türk milliyetçiliği olmasaydı da Ermeni Soykırımı yapılabilirdi

Türkiye’de kısa bir geçmişi olmasına rağmen, Ermeni Soykırımı üzerine yapılan çalışmaların kabuk değiştirdiği gözleniyor. Ermenice bilen, soykırımı yerel düzlemde ele alan ve farklı bir tarih okuması yapan bir sosyal bilimci kuşağı yetişiyor. Hâlihazırda Berlin’de Zentrum Moderner Orient’te (Modern Doğu Merkezi) doktora sonrası çalışmalarını sürdüren antropolog Yektan Türkyılmaz, bu kuşağın önemli bir ismi. Doktora tezini Van’daki soykırım süreci üzerine yazan Türkyılmaz’la, Tarih Vakfı’nda yaptığı ‘Ermeni Soykırımı’na ‘Giden Yolu’ Yeniden Düşünmek: Temmuz 1913 - Ağustos 1914’ başlıklı sunumu üzerine konuştuk.
 

Süryaniler 100. YIL’a hazırlanıyor

Ankara (Rûdaw) - Süryani soykırımı olarak adlandırılan “Seyfo”nun 100’üncü yılında uluslararası toplumun gündemine gelmesi için Süryaniler çalışmalara başladı. 1915’te yaşanan olayların anılması ve yaşananların “soykırım” olarak tanınması için Ermeniler’in ardından Süryaniler de harekete geçti. Süryani Ortodoks Kilisesi uluslararası topluma bir mektup yazdı. Mektupta, Osmanlı İmparatorluğu döneminde 500 bin kişinin öldürüldüğü, binlerce kişinin ise zorla Müslümanlaştırıldığı ifade edilerek, mal varlıklarının da gasp edildiğine dikkat çekildi.
 

Zuart Sudjian Sues Turkey to Reclaim Her Family Lands — Diyarbakir Airport

Armenians are in the process of organizing thousands of events all over the world to commemorate the Centennial of the Armenian Genocide.
 

Iwardo ve Hazax Süryanilerin, Kobanê Kürtlerin Stalingrad’ıdır

Iwardo ve Hazax Süryanilerin, Kobanê Kürtlerin Stalingrad’ıdır Araştırmacı-Yazar H̱anna Beth-Şawoce, 1915 yılında Ermeni ve Süryanilere, günümüzde Kürtlere yönelen soykırımcıların aynı zihniyete sahip olduklarını, ancak ummadıkları direnişlerle karşılaştıklarını; ‘Iwardo ve Hazax’ın Süryanilerin, Kobanê’nin de Kürtlerin Stalingrad’ı olduğunu söylüyor.
 

Torunları İsa Zette’nin mezarını veya kemiklerini istiyor

Çelma aşireti Midyat’a ilk yerleşen Süryani aşiretlerinden biri. Bundan yaklaşık 400 yıl önce Amed Kağbiye’den Midyat’a göç eden Çelma aşireti, bir yandan bölgede yaşayan Kürtlerle iyi ilişkiler sürdürürken devletle de iyi ilişkiler kurmuş. Altan Tan bölgede yaşayan aşiretleri ele aldığı “Turabdin’den Berriye’ye” adlı kitabında Çelma aşiretinin son 150-200 yıl Midyat’ın siyasal ve toplumsal yaşantısında etkin olduğundan, aşiret lideri İsa Zette’nin bölgede etkin olan iki Kürt ve bir Mıhallemi lider ile birlikte 1900’lü yılların başlarında devlet tarafından katledildiğinden söz eder
 

100-årsminne inleds med fackeltåg

SEYFO - Den 25 januari hålls den första aktiviteten för att uppmärksamma att hundra år har passerat sedan folkmordet Seyfo. I flera städer i Sverige anordnas då fackeltåg.
 

Türkiye, Ermeni iddialarının 100. yılında bir stratejiye sahip mi?

Er­me­nis­tan ve di­as­po­ra, söz­de “soy­kı­rı­mı­n” 100. yıl­dö­nü­mün­de, ya­ni 2015 yı­lın­da, bu su­çu Tür­ki­ye­’ye ka­bul et­tir­mek için ha­zır­la­mış ol­duk­la­rı yo­ğun ve kap­sam­lı fa­ali­yet ve et­kin­lik­ler içe­ren bir pla­nı ge­niş bir büt­çey­le uy­gu­lu­yor­lar. Geç­miş­te Os­man­lı Dev­le­ti­’nin bir za­man­lar “mil­le­ti sa­dı­ka­” di­ye ta­nım­la­nan Er­me­ni va­tan­daş­la­rı­nı is­ya­na kış­kır­tan ve on­la­rı kul­la­nıp al­da­tan dev­let­ler, bu­gün de soy­kı­rım id­di­ası­nı iç po­li­ti­ka­la­rın­da oy al­mak için, dış po­li­ti­ka­la­rın­da ise Tür­ki­ye­’ye si­ya­si he­def­le­ri­ni da­yat­mak ama­cıy­la bas­kı un­su­ru ola­rak kul­la­nı­yor­lar.
 

Soykırım inkarcıları Yunanistan’a sokulmadı !

Ermeni karşıtlığı ve 1915 Ermeni Soykırımı’nın inkârına yönelik faaliyetleriyle tanınan Talat Paşa Komitesi, Yunanistan Parlamentosu tarafından kabul edilen ve soykırımları inkârı cezalandıran yasayı ihlal etmek üzere gittiği Atina’da sınır dışı edilerek Yunanistan’a sokulmadı.
 

The View from the Roofs of Mardin: What Everyone Saw in the ‘Year of the Sword’

This article will appear in the Armenian Weekly’s upcoming magazine on Ottoman genocides, co-edited by Khatchig Mouradian (coordinator, Armenian Genocide Program, CGHR, Rutgers University) and Sabri Atman (director, Seyfo Center–the Assyrian Genocide Research Center). Mardin is an ancient and beautiful city, built on the steep slope of a mountain that descends from the fortress on top. Houses were literally built on top of each other, with one family’s roof becoming another family’s terrace. It’s a very well-ordered form of residential chaos that evolved over the centuries and withstands mordernization. Because of the height of the mountain, people living in Mardin can see for many miles around—far into the surrounding plains, far along the main road to Diyarbakir, sometimes even as far as the Syrian border.
 

2015 Önemli Olaylara ve Gelişmelere Gebe

2015’te Ermeni Soykırımı Suçuyla Yüzleşilmesi, Kürt Sorununda Kokuşmuş Uzlaşma Değil Sıhhatli Uzlaşma Yolunda Ciddi Adımlar Atılması, Genel Seçimlerde Nasyonal Olmayan Tüm Solun HDP Etrafında Kenetlenmesi Dileğiyle. Aralık ayının son günü. Her son Aralık günü gibi hüznün, elemin tsunamisi beni sarmalar. Eylül aşkın ve hüznün ayıdır. Ama Aralık sadece hüznün ayı gibi. 2014’te ihlallerin tavan yaptığı bir yıl oldu. Trajikomik bir gerçekliğimiz var. Kendimizin ve dışımızdaki gerçekliğin varlığına zerre kadar da olsa vakıf olduğumuz günden bu yana hep Aralık’ın son gününde “ne kötü bir yıldı” diyoruz. Bunu bize dedirten egemenler utansın. Kuşkusuz özel yaşamımızdaki bazı pırıltılı anların olduğu yıllarda Aralık ayına kısmen de olsa torpil geçtiğimiz de olur. Hele hele o yıl büyük bir tutku yaşamışsak, daha da ötesi bu tutku karşılıklı bir heyecan fırtınasına dönüşmüşse. O yıl biraz da olsa karanlıklar içinde yıldız gibi ışıldar. Tersi de olur. Derin tutkumuz karşılıksızlığın cehennemi yangınında mecalsiz kalmışsa o yıl bir zindan yılı gibi gelir, yaşamımıza oturur.
 

‘Kürtlerin Süryanilere ait toprak ve mülkleri iade etmeleri gerekiyor'

David Vergili, 10 yıldır Süryanilerin sorunlarıyla yakından ilgilenen bir aktivist. Vergili’nin Avrupa'da yayımlanan aylık Qenneshrin gazetesinde yazıları yayımlanıyor. Vergili ile Taner Akçam’ın geçen hafta Agos’ta yayımlanan söyleşisinde “Kürtlerin büyük sınavı Süryanilerle olacak” altbaşlığıyla yer alan Süryani-Kürt ilişkileri ve 1914-15 Süryani Soykırımı ‘Seyfo’da Kürtlerin rolü hakkında söyledikleri üzerine konuştuk.
 

HDP’li parlamenter Sabahat Tuncel’in Devlet Özür dileme Kanun Teklifi üzerine:

-Bu adım samimi mi? -Tasarının siyasi gündeme taşınması ne gibi sonuçlar getirebilir? -Tasarının kabul edilmesi mümkün olabilir mi? Sabahat Tuncel’in samimi olduğunu düşünmek için elimizde yeterince veri vardır. Zaten niyet okumak gibi bir yeteneğimiz ve niyetimiz olmadığından da Sabahat Tuncel’in samimi olduğunu kabul etmemiz gerek. Kısaca niyet okumayı bir yana bırakarak konuya yaklaşmamızın gerekli olduğunun altını çizmemiz gerek
 

Taner Akcam: Modern Turkey’s national struggles rooted in Genocide denial

“Modern Turkey is constructed on top of the denial” of the 1914-1918 Ottoman Genocide, the renowned Turkish Scholar Taner Akcam argued at a recent CSI co-sponsored lecture at Boston College. Christian Solidarity International (CSI) today released a video of Akcam’s October 22 lecture, entitled, “The Anatomy of Religious Cleansing: Non-Muslims in the Ottoman Empire.” Akcam claimed that the genocide’s buried legacy helps explain “why Turkey has such so much difficulty today in its Middle East policy towards Christians, Alawites and Kurds.”
 

By denying the genocide

Margot Wallström, the new Swedish Foreign Minister is used to being in the spotlight. She is internationally known for, amongst other things, campaigning on behalf of vulnerable women and girls in war zones, and has, in the past, worked as a special envoy of the United Nations.
 

Katledilişinin 98. Yılında ADDAİ ŞER

Döneminin Ortadoğu Hıristiyan Dünyasının en önemli Felsefe,Edebiyat, Tarih ve Din adamı Addai Şer 98 yıl önce 20 Haziran 1915 te başepiskoposluk (bölge dini liderliği) yaptığı Siirt’te katledildi.
 

The 1915 Genocide : who can legally represent Armenians?

If the claims made by Armenians on Turkey in relation to the 1915 Genocide are to be discussed, we should determine who can legally represent them: Should it be the Republic of Armenia? Or the Armenian Diaspora – who is not a legal entity? Or the descendants of the victims of the Armenian Genocide – in Armenia and the Diaspora?
 

1915 Soykırımı kurbanları için İsveç'te ortak anma

1915 Ermeni Soykırımı’nın 100. yıldönümü vesilesiyle 2015 yılında yapılması öngörülen anma etkinlikleri kapsamında, 1915’te hayatını kaybeden Ermeni ve Süryaniler için ortak anma töreni yapılması konusunda İsveç Parlamentosu’na önerge sunuldu. İsveç’in Avrupa Birliği eski bakanı milletvekili Eva Birgitta Ohlsson, Süryani milletvekili Robert Hannah ile birlikte verdiği önergede, soykırım kurbanlarının birlikte anılması için 24 Nisan’da tören düzenlenmesi ve 1915’te yaşananlara ilişkin bir sergi açılmasını istedi.
 

Teşkilat-ı Mahsusa

“Teşkilat-ı Mahsusa Osmanlının son dönemi ve devamındaki cumhuriyet rejiminde, azınlıkları yada kendinden saymadıkları halk topluluklarını ve ulusları etnik temizlikten soykırıma varan cinayetlerin ve katliamların organizasyonunu 30 binin üstünde bir güçle yöneten bir kadrodur. Bu kadro, askeri ve sivil bürokrasinin de üstünde yer alır ve aydınlardan bürokrasiye din adamına ve yerel unsurlara kadar uzanan geniş bir yelpazeden devşirilen elemanlardan oluşturulan bir cinayet şebekesi ve bir katil sürüsüdür. Yaptıklarından dolayı hiçbir şekilde cezalandırılmayan ve soykırıma varan katliamları maddi ve manevi ödüllendirilen bu kadrolar kurucu ve yöneticileri olarak cumhuriyet vitrininde yer alırlar. Teşkilat-ı Mahsusa aynı zamanda zihniyettir ve bu zihniyet İttihat ve Terakki’den (1. Jöntürk) Kemalizm’e (2. Jöntürk) günümüze uzanır.”
 

 
Litteratur om Seyfo

Seyfo

Info möte


  Copyright © Seyfo Center