Home / Svenska (Page 3)

 
 • Den 1 maj beslutade Australiens parlament enhälligt att erkänna folkmordet på assyrier/syrianer och pontiska greker. Delstats-parlamentet New South Wales i Australien antog motionen som innebär ett erkännande av folkmordet Seyfo på assyrierna.

  Continue Reading
 • Fehmi Barkarmo: Kurdernas roll i Seyfo har olika sidor

  Fehmi Barkarmo: Kurdernas roll i Seyfo har olika sidor

  Inför den årliga minnesdagen för Seyfo anordnar Seyfocenter i Sverige två föreläsningar med den kurdiske författaren Orhan Miroglu. Syftet är att diskutera kurdernas roll i och förhållningssätt till Seyfo. Fehmi Barkarmo, ordförande för Seyfocenter i Sverige, svarar här på Hujådås frågor.

  Continue Reading
 • Mänskliga rättigheter måste även gälla assyrierna!

  Människorättsaktivister kräver i massmedia över hela världen att politikerna ska ta ställning och agera när mänskliga rättigheter inte respekteras. Under det senaste året har protesterna i huvudsak gällt den syriska regimen som har dödat mer än 8000 av sina medborgare. Men ingen frågar vad som händer med de minoriteter, som inte tar ställning för någon sida av de stridande parterna.

  Continue Reading
 • Upprop till Sveriges parlamentariker!

  Sveriges regering och riksdag påpekar ofta och i olika sammanhang att demokrati, mänskliga rättigheter och alla människors lika värde är grundprinciper som ständigt måste bevakas och beivras och gälla alla människor. Svenska Kommittén för Assyrier, SKA, anser därför att Sveriges parlamentariker skall uttala sitt stöd för de kristna folken i framförallt Mellanöstern. Det är även angeläget att svenska ambassader och Sveriges representanter i olika internationella sammanhang tar upp frågan om de förföljda kristna folkens rätt till mänskliga rättigheter enligt FNs deklaration om mänskliga rättigheter.

  Continue Reading