Home / Svenska (Page 4)

 
 • Upprop till Sveriges parlamentariker!

  Sveriges regering och riksdag påpekar ofta och i olika sammanhang att demokrati, mänskliga rättigheter och alla människors lika värde är grundprinciper som ständigt måste bevakas och beivras och gälla alla människor. Svenska Kommittén för Assyrier, SKA, anser därför att Sveriges parlamentariker skall uttala sitt stöd för de kristna folken i framförallt Mellanöstern. Det är även angeläget att svenska ambassader och Sveriges representanter i olika internationella sammanhang tar upp frågan om de förföljda kristna folkens rätt till mänskliga rättigheter enligt FNs deklaration om mänskliga rättigheter.

  Continue Reading
 • Turkiet fortsätter att så hatfrön

  Turkiet fortsätter att så hatfrön

  Under den gångna veckan har en turkisk skolbok för gymnasiet fått hård kritik för sitt sätt att beskriva assyrierna som förrädare. Boken är utgiven av det turkiska utbildningsdepartementet och sår fröet till hat hos turkiska skolelever gentemot assyrier och andra icke-muslimska minoriteter. Seyfo Center fördömer sådan historieskrivning och kräver att boken omedelbart görs om.

  Continue Reading
 • Turkiska soldater fäster hästsko på en man i deportationståget

  Turkiska soldater fäster hästsko på en man i deportationståget

  Med fina tal, vackra dikter, poesi, känslosam musik och sång från Assyriska Turabdin föreningens tjejkör hedrade vi våra martyrer vid en minnesstund i Jönköping den 7e augusti i år. Historien och kulturen är viktig för det assyriska folket och det är kulturen som håller minnet vid liv. Därför är det viktigt att vid sådana arrangemang förmedla vårt rika kulturarv till kommande generationer.

  Continue Reading
 • Vårt förflutna är nyckeln till vår framtid

  Vårt förflutna är nyckeln till vår framtid

  Kulturen håller minnet vid liv. Man kan ställa sig frågan varför de assyriska organisationerna hedrar det förgångna, händelser som skett för snart hundra år sedan? Varför ska assyrierna blicka bakåt och belysa det som har varit? Man kan dock även ställa sig frågan vad ett folk är utan sin historia, kultur och identitet. Det är viktigt att känna till sin historia för att kunna fokusera på framtiden. Vårt förflutna är nyckeln till vår framtid.

  Continue Reading
 • Intervju med Dr. Hannibal Travis

  Just nu pågår en Seyfo-konferens i Holland som samlar världens främsta forskare i ämnet. På fredag och lördag gästas Västra Frölunda och Norsborg av en av dessa forskare, Dr. Hannibal Travis från Florida International University College of Law. Mediautskottet har fått tag på Dr. Travis för en intressant intervju.

  Continue Reading