Home / Türkçe / ASUR K

 

Asur (Süryani, Keldani) halkı, kendi anavatanı olan Bethnahrin’den (Süryanice’de Mezopotamya) baskı, i

 

Recent posts in Türkçe