Home / Türkçe / Hem azınlık hem azınlık nitelenemeyen bir halk: Süryaniler

 
1915 büyük Süryani kıyımından sonra Süryaniler, 1924 Lozan antla

 

Recent posts in Türkçe