Home / Türkçe / Do

 

Günümüz Asuri/Süryani halkı kadim Asur, Kalde ve Babil uygarlıklarının mirasçısıdır.

Bu gün Turabdin (Mardin ve civarı) bölgesi halen en eski Hıristiyanlı

 

Recent posts in Türkçe